قابل توجه مشتریان گرامی

اطلاعیه مهم: امتیار محصولات شرکت مهندسی تروند دانش به شرکت مهندسی راهکار طب آزما واگذار شده است. شماره های تماس: ۰۲۱۲۲۴۰۳۱۳۶-۰۲۱۲۲۴۰۷۶۰۷-۰۹۳۷۱۱۷۸۱۳۰-۰۹۳۵۶۶۰۹۴۴۴- ۰۹۳۶۵۵۷۰۴۷۵ لینک وب سایت: www.labsolutions.ir لینک کانال تلگرام: https://t.me/labsolutions